Списък с одобрени за доработка касови апарати Дейзи 2019г

касов апарат


Според новите изисквания данните за всяка касова бележка трябва да се изпращат в НАП, а всеки фискален бон да съдържа уникален QR код, който позволява той да бъде проверен от клиента с мобилно приложение

Защо се налага доработка на софтуера на стар касов апарат или смяна с нов ако не попада в списъка с одобрените модели касови апарати на Дейзи

Подмяната е с цел фискалните устройства да започнат да подават в реално време към НАП информация за всяка издадена касова бележка. Сега честотата е веднъж месечно, но след като наредбата влезе в сила, информацията ще се подава на 5 минути. Потребителите пък ще имат възможност да проверяват чрез разработено от НАП приложение дали касовите бележки, които получават, са реални. За целта те ще имат QR код.

Прекратява се и практиката на издаване на служебни бонове – особено често срещана по питейните заведения. Те ще бъдат длъжни да издават само касови бонове, като целта е да се изсветли сектора. Според оценките на НАП 88% от питейните заведения са високорискови по отношение на фискалната позиция.

Влиза в сила и още едно изискване – сторнирането да не се прави с хартиена бележка. Вместо това то ще се прави чрез отделна функция в касовия апарат. Така НАП ще има информация за тези операции на своите сървъри.

За това се налага доработка на старите касови апарати

По-долу изброените модели касови апарати Дейзи подлежат на доработка /ЪПГРЕЙД на Софтуера


Касов апарат Daisy Perfect S01-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?лв
Касов апарат Daisy eXpert SX-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?лв
Касов апарат Daisy Perfect M01-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?лв
Касов апарат Daisy Compac S-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?лв
Касов апарат Daisy Compact M-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?лв
Фискален принтер DAISY FX 1200C-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?
Фискален принтер DAISY FX 1300-KL Дейзи Да подлежи на Доработка ?

До края на март 2019 г. регистрираните по ДДС лица трябва да сменят касовите си апарати. За това предупредиха от Националната агенция за приходите във връзка с новите изисквания към фискалните устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Срокът за нерегистрираните по ДДС лица е до края на юни идната година.

31 март е крайната дата и за регистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби. До тогава те трябва да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби, а до 31 май трябва да подадат в НАП информация за използвания софтуер.

За нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, крайните срокове са съответно 30 юни и 31 август 2019 г.