Месечен отчет на касов апарат Тремол

Месечен отчет на касов апарат Тремол 

Месечен отчет с прави до 7-мо число на следващия месец за предходния.


Месечен отчет) (Периодичен отчет):

В режим X отчети  
Парола- “22222”
11- ST– начална дата(010721)- QTY– крайна дата(310721)- VDВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.