Как се прави сторно на касов апарат тремол?

Как се прави сторно на касов апарат тремол

1) От режим Регистрация се натиска бутона  VD и се влиза в режим сторно. 

2) След това се избира причина за сторното със стрелките:

  • Операторска грешка /до 7-мо число на следващия месец/;
  • Връщане на стока;
  • Данъчна основа /за фактура, отпечатана от касовия апарат/;
    и се потвърждава с TOTAL.

3) Правите избор на ТИП ДОКУМЕНТ : със стрелките избирате типа на документа – в повечето случаи е  стандартна бележка и се потвърждава с TOTAL
4) След което на екрана с появява Документ N: 000000

Номера на документа можете да видите над надписа фискален бон в ляво

Там се въвежда номера на бона, който се сторнира и се потвърждава с TOTAL. След като го напишем натискаме бутон „ТОТАЛ“
5) На екрана ни изписва „ДАТА“ сега трябва да запишем датата, месеца и годината от грешния бон. Въвеждат се датата и часа на фискалния бон.

Датата, месеца и годината се намират над текста ФИСКАЛЕН БОН в дясно. След като ги въведем правилно натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана изписва „ЧАС“  трябва да въведем часа, минута и секунда от грешния касов бон. Тях можете да ги видите от грешния бон намират се след датата месеца и година. Потвърждава се с ТОТАЛ
6) Въвежда се номера на фискалната памет започва с 501 00222 и се намира под надписа фискален бон и се потвърждава с TOTAL.
7) Появява се меню УНП /уникален номер на продажба/ – ако не ползвате СУПТО пропускате тази стъпка с като натиснете бутон TOTAL.
8) Апаратът изписва „СТОРНО !“ Въвежда се сумата която се сторнира след това и департамента който се сторнира. Сторно бележката се приключва с TOTAL.

Сторно на касов апарат Дейзи Компакт М02

Касови апарати Daisy Compact M02

Сторно на касови апарати Дейзи Компакт М02.

Касов апарат Daisy Compact M
Сторно на касов апарат Дейзи Компакт М02

За да извършите сторно на касов апарат Дейзи Compact M02 . Трябва да влезете в режим регистрация. Там има три опции за сторно. Сторниране с причина операторска грешка, Връщане и рекламация, Намаляване на данъчна основа.

Най често се ползва причината за строно “ Операторска грешка“.

Това ще рече че този който работи с касовия апарат е допуснал грешка. Например вместо да пусне касов бон за 100лв е пуснал касов бон за 10000лв.

ВАЖНО Е ДА ЗАПАЗИТЕ издадения от касовия апарат ГРЕШЕН КАСОВ БОН!!

Сторно се прави по следния начин . Влизате в режим регистрация след като ви изпише двете 0.0 на екрана. Натискате клавишите 9 2 от клавиатурата след което ALT + VD заедно.

На дисплея ви изписва номера на документ.Тук трябва да въведете номера от грешния касов бон на който ще бъде направена Сторно бележка.

Док.N# можете да видите от грешния фискален касов бон намира се над надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво. След като въведете номер на документ потвърдете с STL.

Трябва да въведете дата/час/минути/секунди на издадения документ. тях можете да ги видите също от сгрешения касов бон намират след номера на документа в дясно . Пример: 19-1-2021 14:32:50 потвърдете с TL.

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Номера на Фискалната памет на вашия касов апарат можете да видите под надписа ФИСКАЛЕН БОН В ДЯСНО.

Пример Номер ФП: 36 000000 и потвърдете с STL.

На дисплея ще ви покаже СТОРНО 0.00 Въведете СУМАТА ОТ ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Пример:10 000 .00 след което се избира Департамент 01 до 04 трябва да бъде същия с който сте издали грешния касов бон. След което потвърдете с TL ако плащането е било В БРОЙ.

Касовия апарат ще ви разпечата сторно бон. На бона пуснат от вашия касов апарат се вижда сумата за която е направено строно.

Сервиз Профинанс ви предлага нови касови апарати на разумни цени 189лв. Получавате безплатен договор за касов апарат сервиз за една година + такса за поддръжка на СИМ карта. Поръчай сега на 0888 728 005.