Как се прави сторно на касов апарат тремол?

Как се прави сторно на касов апарат тремол

1) От режим Регистрация се натиска бутона  VD и се влиза в режим сторно. 

2) След това се избира причина за сторното със стрелките:

  • Операторска грешка /до 7-мо число на следващия месец/;
  • Връщане на стока;
  • Данъчна основа /за фактура, отпечатана от касовия апарат/;
    и се потвърждава с TOTAL.

3) Правите избор на ТИП ДОКУМЕНТ : със стрелките избирате типа на документа – в повечето случаи е  стандартна бележка и се потвърждава с TOTAL
4) След което на екрана с появява Документ N: 000000

Номера на документа можете да видите над надписа фискален бон в ляво

Там се въвежда номера на бона, който се сторнира и се потвърждава с TOTAL. След като го напишем натискаме бутон „ТОТАЛ“
5) На екрана ни изписва „ДАТА“ сега трябва да запишем датата, месеца и годината от грешния бон. Въвеждат се датата и часа на фискалния бон.

Датата, месеца и годината се намират над текста ФИСКАЛЕН БОН в дясно. След като ги въведем правилно натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана изписва „ЧАС“  трябва да въведем часа, минута и секунда от грешния касов бон. Тях можете да ги видите от грешния бон намират се след датата месеца и година. Потвърждава се с ТОТАЛ
6) Въвежда се номера на фискалната памет започва с 501 00222 и се намира под надписа фискален бон и се потвърждава с TOTAL.
7) Появява се меню УНП /уникален номер на продажба/ – ако не ползвате СУПТО пропускате тази стъпка с като натиснете бутон TOTAL.
8) Апаратът изписва „СТОРНО !“ Въвежда се сумата която се сторнира след това и департамента който се сторнира. Сторно бележката се приключва с TOTAL.

Сторно на касов апарат Дейзи Компакт М02

Касови апарати Daisy Compact M02

Сторно на касови апарати Дейзи Компакт М02.

Касов апарат Daisy Compact M
Сторно на касов апарат Дейзи Компакт М02

За да извършите сторно на касов апарат Дейзи Compact M02 . Трябва да влезете в режим регистрация с парола 9999. Там има три опции за сторно. Сторниране с причина операторска грешка, Връщане и рекламация, Намаляване на данъчна основа.

Най често се ползва причината за строно “ Операторска грешка“.

Това ще рече че този който работи с касовия апарат е допуснал грешка. Например вместо да пусне касов бон за 100лв е пуснал касов бон за 10000лв.

ВАЖНО Е ДА ЗАПАЗИТЕ издадения от касовия апарат ГРЕШЕН КАСОВ БОН!!

Сторно се прави по следния начин :

Влизате в режим регистрация с парола 9999 и потвърждавате с бутон „CLK“ след като ви изпише двете 0.0 на екрана. Натискате клавишите 9 2 от клавиатурата след което ALT + VD заедно.

На дисплея ви изписва номера на документ.Тук трябва да въведете номера от грешния касов бон на който ще бъде направена Сторно бележка.

Док.N# можете да видите от грешния фискален касов бон намира се над надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво. След като въведете номер на документ потвърдете с TL.

Трябва да въведете дата/час/минути/секунди на издадения документ. тях можете да ги видите също от сгрешения касов бон намират след номера на документа в дясно . Пример: 19-1-2021 14:32:50 потвърдете с STL.

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което e издадена бележката, на която ще правите сторно.

Номера на Фискалната памет на вашия касов апарат можете да видите под надписа ФИСКАЛЕН БОН В ДЯСНО.

Пример Номер ФП: 36 000000 и потвърдете с STL.

На дисплея ще ви покаже СТОРНО 0.00 Въведете СУМАТА ОТ ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Пример:10 000.00 след което се избира Департамент 01 до 04 трябва да бъде същия с който сте издали грешния касов бон. След което потвърдете с TL ако плащането е било В БРОЙ.

Касовия апарат ще ви разпечата сторно бон. На бона пуснат от вашия касов апарат се вижда сумата за която е направено строно.

Сервиз Профинанс ви предлага нови касови апарати на разумни цени 199лв. Получавате безплатен договор за касов апарат сервиз за една година + такса за поддръжка на СИМ карта. Поръчай сега на 0888 728 005.