Такса за поддръжка на касов апарат.

Такса за поддръжка на касов апарат.

Плащаната всяка година такса за поддръжка на касов апарат е задължителна. Съгласно Наредба Н18 всяка фирма ползваща касов апарат. Трябва да има договор за сервизно обслужване.