До края на март 2019 г. регистрираните по ДДС лица трябва да сменят касовите си апарати.

Начало » края на март 2019 г. регистрираните по ДДС лица трябва да сменят касовите си апарати.

Край на старите касови апарати и фискални принтери. До края на март всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да сменят или модернизират фискалните си устройства и да ги свържат директно с приходната агенция. НАП започва да следи онлайн търговията.

От Националната агенция за приходите (НАП) не предвиждат да има никакво удължаване на сроковете за предстоящата подмяна на касовите апарати и софтуера за тях през 2019 г.

Всички около 200 000 дружества, регистрирани по ДДС, трябва да актуализират софтуера на касовите си апарати и до 31 март 2019 г да отговарят на новите изисквания .

Останалите търговци с фирми нерегистрирани по ДДС срокът е 30 юни 2019 г.,

За за големите търговски обекти и вериги, където извършват продажби посредством интегрирани системи за приходите, актуализацията трябва да е налице към 31 декември 2019 г.

Целта на промените в наредбата за касовите апарати е да се пресекат измамите с модификации на софтуера на касовите апарати, чрез които се издават фалшиви касови бележки или пък в НАП се отчита само всяка втора или всяка трета продажба, а върху останалите не се плащат данъци. След като промяната стане факт, всяка продажба ще се отчита в данъчната агенция до 5 минути и веднага след това потребителят ще може да провери дали покупката му е отчетена, като сканира специалния QR код на касовата бележка.