Как се прави сторно на касов апарат тремол?

Как се прави сторно на касов апарат тремол

1) От режим Регистрация се натиска бутона  VD и се влиза в режим сторно. 

2) След това се избира причина за сторното със стрелките:

  • Операторска грешка /до 7-мо число на следващия месец/;
  • Връщане на стока;
  • Данъчна основа /за фактура, отпечатана от касовия апарат/;
    и се потвърждава с TOTAL.

3) Правите избор на ТИП ДОКУМЕНТ : със стрелките избирате типа на документа – в повечето случаи е  стандартна бележка и се потвърждава с TOTAL
4) След което на екрана с появява Документ N: 000000

Номера на документа можете да видите над надписа фискален бон в ляво

Там се въвежда номера на бона, който се сторнира и се потвърждава с TOTAL. След като го напишем натискаме бутон „ТОТАЛ“
5) На екрана ни изписва „ДАТА“ сега трябва да запишем датата, месеца и годината от грешния бон. Въвеждат се датата и часа на фискалния бон.

Датата, месеца и годината се намират над текста ФИСКАЛЕН БОН в дясно. След като ги въведем правилно натискаме бутон „ТОТАЛ“ на екрана изписва „ЧАС“  трябва да въведем часа, минута и секунда от грешния касов бон. Тях можете да ги видите от грешния бон намират се след датата месеца и година. Потвърждава се с ТОТАЛ
6) Въвежда се номера на фискалната памет започва с 501 00222 и се намира под надписа фискален бон и се потвърждава с TOTAL.
7) Появява се меню УНП /уникален номер на продажба/ – ако не ползвате СУПТО пропускате тази стъпка с като натиснете бутон TOTAL.
8) Апаратът изписва „СТОРНО !“ Въвежда се сумата която се сторнира след това и департамента който се сторнира. Сторно бележката се приключва с TOTAL.