#Евтин договор за касов апарат.

касов апарат

#Евтин договор за касов апарат.

#Евтин договор за касов апарат.

Базов евтин договор за касов апарат. Включва най-необходимото съгласно Наредба Н18.

Чл.16.ал.1 При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване    и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма.

чл.49 ал.3 Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.

Услуги включени в абонаментната такса
Водене на сервизно досие и изготвяне на документи съгласно изискванията на наредба Н-18.

Консултиране и дистанционна помощ по телефона, или e-mail

Предлагаме договор за сервиз и абонаментно обслужване на предлаганите модели фискални устройства с марка Daisy, Тремол Датекс.

Евтини договори за сервиз за след гаранционни касови апарати.