Изтичане на договор за касов апарат

Изтичане на договор за касов апарат

При изтичащ договор за касов апарат заповядайте в нашия офис. Там ще удължим срока на договора.Заедно с това ще продължим мобилната свързаност на вашия касови апарат.

#Евтин договор за касов апарат.

касов апарат

#Евтин договор за касов апарат.

#Евтин договор за касов апарат.

Базов евтин договор за касов апарат. Включва най-необходимото съгласно Наредба Н18.

Чл.16.ал.1 При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване    и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма.

чл.49 ал.3 Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.

Услуги включени в абонаментната такса
Водене на сервизно досие и изготвяне на документи съгласно изискванията на наредба Н-18.

Консултиране и дистанционна помощ по телефона, или e-mail

Предлагаме договор за сервиз и абонаментно обслужване на предлаганите модели фискални устройства с марка Daisy, Тремол Датекс.

Евтини договори за сервиз за след гаранционни касови апарати.

Подновяване на договор за касов апарат

Подновяване на договор за касов апарат

Подновете договор за касов апарат на най-ниски цени.